Algemene voorwaarden

De prijzen van de meeste stoffen en fournituren zijn per 10 cm*. De stoffen worden ook per 10 cm verkocht. Heb je 1 m nodig? Kies dan voor 10 stuks. Uiteraard wordt de stof 1 stuk geknipt.

* Paneelstoffen worden per stuk verkocht. De grootte van het paneel staat bij de beschrijving van de stof.

De consument heeft het recht aan LanaLotta bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Artikel 1: Algemene bepalingen 
De webwinkel van LanaLotta bvba met maatschappelijke zetel te Leuven (België), Diestsestraat 249, BTW BE 0536.804.433, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. 
Bij het plaatsen van een bestelling, verbindt de klant zich ertoe akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Prijs 
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Cadeaubonnen 
Cadeaubonnen zijn niet inruilbaar voor geld. 

Artikel 4: Aanbod 
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons. 

LanaLotta bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LanaLotta bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LanaLotta bvba. 

LanaLotta bvba is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 5: Online aankopen 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het LanaLotta bvba assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van LanaLotta bvba. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- via kredietkaart 
- via bankkaart 
- via overschrijving 
- […] 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LanaLotta bvba. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

Artikel 7: Klachten 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 

Artikel 8: Herroepingsrecht 
Webshop 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan LanaLotta bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met LanaLotta bvba en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen aan LanaLotta bvba – Diestsestraat 249 - 3000 Leuven. 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gewassen stoffen. Stoffen kunnen krimpen in de was en de droogkast. Meet de ontvangen hoeveelheid na voor het wassen. Stoffen die gewassen zijn, kunnen we onder geen enkele voorwaarde terugnemen. 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 

Inschrijving op een workshop of naaiweekend 
Je inschrijving is definitief nadat het inschrijvingsgeld overgeschreven is op ons rekeningnumer IBAN: BE03 7512 1040 7184 (AXA) met vermelding van je naam, titel en startdatum van de workshop. 
Wij verwachten de betaling van de workshop/naaiweekend ten laatste 5 werkdagen na inschrijving. 
Mocht je door omstandigheden toch je inschrijving willen annuleren, dan kan dit aan volgende voorwaarden: 
* tot meer dan 3 weken voor aanvang van de workshop/naaiweekend 
- rekenen wij een vergoeding van 10% 
- tenzij je kiest voor een waardebon, dan wordt het volledige bedrag op de waardebon overgenomen (geldigheid 1 jaar) 
* tot 2 weken voor aanvang van de workshop/naaiweekend
- rekenen wij een vergoeding van 50% 
- tenzij je kiest voor een waardebon, dan wordt 75% van het bedrag op de waardebon overgenomen (geldigheid 1 jaar) 
Latere annulaties (in de 14 dagen voor aanvang van de workshop/naaiweekend) worden niet terugbetaald. 
LanaLotta behoudt zich ten allen tijde het recht een workshop/naaiweekend te annuleren wegens ziekte, overmacht of onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3). Het ontvangen inschrijvingsgeld wordt op dat ogenblik volledig teruggestort. 

Inschrijving op een naaiweekend. 
Tot 6 weken voor aanvang van het naaiweekend waarvoor ingeschreven, wordt tot dan toe betaalde bedrag terugbetaald in de vorm van een tegoedbon te besteden in onze winkel. 
Tot 3 weken voor aanvang wordt de helft van het betaalde bedrag terugbetaald in de vorm van een tegoedbon te besteden in onze winkel. 
Latere annulaties worden niet terugbetaald. 


Artikel 9: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LanaLotta bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

LanaLotta bvba kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 10: Bewijs 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.